FILMOGRAPHY

List of Films by Halima  Atete

Hannu da Hannu 2015

Takanas ta Kano 2016

Alkalin Kauye 2015

Ashabul Kahfi 2014

Ba’asi (2014) 2014

Bani Bake 2015

Bikin Yar Gata 2014

Dakin Amarya 2013

Kona Gari 2012

Kurman Allo 2015

Mai Dalilin Aure (Match Maker) 2014

Matar Jami’a 2013

Maza Da Mata 2012

Mu’amalat 2016

Siyasa ko Kabilanci 2015

Soyayya Da Shakuwa 2014

Uwar Gulma (The Mother of

Gossip)

2015

Wata Hudu ND

Wata Rayuwa 2013

Yaudarar Zuciya ND

Zama Da Masoyi ND

Advertisements